Sanjing Chemglass

ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ

ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ

  • Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd.

    Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd.

    ​ເສດຖະກິດ​ໂລກ​ຖືກ​ກະທົບ​ຈາກ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19.​ໃນ​ໄລຍະ​ນີ້, ບໍລິສັດ ໜານ​ຕົງ ຊານ​ຈິ້ງ ​ເຊ​ມກລາສ ​ໄດ້​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ, ​ແຕ່​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ...
    ອ່ານ​ຕື່ມ